TOP 10 BALO LAPTOP KÍCH THƯỚC LỚN, CÓ SỨC CHỨA CỰC KHỦNG - CHỐNG SỐC TỐT

Tặng mã TRAVEL-FIX-LAPTOP giảm 50.000đ cho Top 10 Balo dưới đây: (Thời hạn dùng mã áp dụng từ 21/01 đến 29/01/2022)

1. BANGE CITY COMPACT

 

 

2. REEYEE 1052

3. KINGBAG MARCUS

4. SIMPLE CARRY R-CITY

5. LUGBRO GAMING

6. SAKOS LAMBORGHINI


7. SIMPLE CARRY TWB

8. MIKKOR GIBSON 2 IN 1

9. SAKOS NEO VISTA

10. SAKOS ULTRA

 

11. SAKOS MATRIX

12. SIMPLE CARRY MATTAN 6

 

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  9vLYIxR8'));select pg_sleep(6); --
 • avatar

  1
  VPTxBJnk');select pg_sleep(3); --
 • avatar

  1
  3dOQOGF5';select pg_sleep(6); --
 • avatar

  1
  -1));select pg_sleep(3); --
 • avatar

  1
  -1);select pg_sleep(3); --
 • avatar

  1
  -1;select pg_sleep(9); --
 • avatar

  1
  PMpSaEJE')); waitfor delay '0:0:9' --
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  RpnDeRg8'); waitfor delay '0:0:9' --
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  hMWKLnRS'; waitfor delay '0:0:9' --
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1 waitfor delay '0:0:6' --
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  -1)); waitfor delay '0:0:6' --
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  -1); waitfor delay '0:0:6' --
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  -1; waitfor delay '0:0:6' --
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  (select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
 • avatar

  1
  if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
 • avatar

  1
  -1" OR 2+638-638-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1' OR 2+431-431-1=0+0+0+1 or 'e5wGWvHm'='
 • avatar

  1
  -1' OR 2+65-65-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1 OR 2+757-757-1=0+0+0+1
 • avatar

  1
  -1 OR 2+264-264-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  1
  1
 • avatar

  rPgUOEi3'));select pg_sleep(3); --
  1
 • avatar

  uCoK5Dg4');select pg_sleep(3); --
  1
 • avatar

  fvDTqF3n';select pg_sleep(3); --
  1

Viết bình luận